Sistemska integracija

Omni Aspect je uspješno izvršio više projekta sistemske integracije heterogenih dijelova informatičkih sustava svojih klijenata u jednu funkcionalnu cjelinu.

U projektima sistemske integracije nismo ograničeni tehnologijama raznih informatičkih sustava. Često slučajevi iz prakse zahtijevaju potrebu integracije programa izrađenih na različitim platformama, ponekad i tehnološki potpuno zastarjelim. Naš tim stručnjaka sublimira znanja rada na više tehnologija, a po potrebi se koristimo i vanjskim suradnicima koji su eksperti za pojedina specifična područja.

Primjer takvog načina rada je vlastiti sustav koji smo razvili za međuplatformsku razmjenu podataka između Recital i Windows aplikacija pod imenom „Recital 8.0 Tranfer V1.0“.