ID+ Rješenje za brzo skeniranje i automatsko očitavanje podataka s osobnih dokumenata

Program ID+ predstavlja integrirano hardversko / softversko rješenje za skeniranje i automatsko očitavanje podataka s osobnih dokumenata, poput osobnih iskaznica, putovnica i vozačkih dozvola zajedno s fotografijom i potpisom.

ID+ omogućuje maksimalno iskorištavanje podataka, pretvorbom osobnih dokumenata u upotrebljive podatke koji se mogu direktno implementirati u bilo koji poslovni sustav na način da uvelike poboljšavaju rezultate, što za organizacije znači direktno ubrzanje poslovnih procesa, redukciju troškova i  djelotvornije usluživanje stranaka.

Program je od velike pomoći organizacijama koje dnevno uslužuju veliki broj stranaka, kupaca, posjetitelja i sl., a pritom je potrebno upisati osobne podatke u poslovnu aplikaciju koju koriste u radu. Proces identifikacije stranke  uvelike je olakšan korištenjem programa ID+ za pretvaranje osobnih dokumenata u korisne podatke, a u poslovnu aplikaciju se mogu prenijeti i fotografija, vlastoručni potpis te kompletna preslika osobnog dokumenta.

ID+ pruža vrlo visoke razine raspoznavanja i lociranja podataka unutar dokumenta bilo kojeg stupnja složenosti, kroz brzo skeniranje i automatsko prepoznavanje velikog broja osobnih dokumenata iz regije i ostatka Europe, uz tendenciju rasta baze podržanih dokumenata. Za sve dokumente koji trenutno nisu podržani vrlo brzo se mogu napraviti predlošci od strane izrađivača programa.

OCR komponenta čija je funkcionalnost integrirana u program ID+ je ABBYY FlexiCapture Engine, koja predstavlja najbolji izbor za tehnologiju očitavanja podataka sa strukturiranih ili nestrukturiranih dokumenata, što dokazuje i niz prestižnih nagrada koje je ABBYY dobio za najbolji Data Capture proizvod.

Hardverska komponenta, koja se koristi za skeniranje dokumenata je brzi skener Fujitsu fi-65F A6 formata namijenjen isključivo za skeniranje osobnih dokumenata. Prema potrebi, program može podržati i bilo koji drugi A6 skener koji je formatom i brzinom specijaliziran za osobne dokumente. Klasični skeneri nisu podržani iz razloga što svojim dimenzijama i performansama ne mogu kvalitetno zadovoljiti potrebe programa.


Prednosti korištenja ID+:

 • Iznimna točnost očitavanja podataka
 • Skeniranje  i obrada dokumenata u samo nekoliko sekundi
 • Superiorna OCR tehnologija
 • Bolje raspoznavanje znakova, velika preciznost čitanja
 • Automatsko učitavanje podataka s dokumenta u program
 • Prijenos fotografije, vlastoručnog potpisa i skena cjelokupnog dokumenta
 • Automatska provjera ispravnosti očitanih podataka
 • Prepoznavanje MRZ koda
 • Mogućnost auto-detekcije osobnih dokumenata prema državi izdavanja. Dovoljno je odabrati državu izdavanja osobnog dokumenta, potom program sam prepoznaje vrstu dokumenta.
 • Podržan veliki broj dokumenata iz regije i Europe, s tendencijom  daljnjeg rasta baze podržanih dokumenata
 • Velika fleksibilnost kod neravnog poravnanja prilikom skeniranja
 • Jednostavna integracija  s bilo kojim poslovnim sustavom
 • Jednostavno i fleksibilno licenciranje
 • Iskušano u praksi, trenutno se koristi na 200+ lokacija


Primjer integracije ID+ u praksi

Program ID+ uspješno je implementiran i unutar našeg poslovnog rješenja za javne bilježnike "Notaio", u više od 200 javnobilježničkih ureda u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori. Nekoliko desetaka tisuća osobnih dokumenata svaki radni dan se obrađuje uz pomoć programa ID+ s vrlo visokom točnošću očitavanja podataka.Slika 1: Mogućnost auto-detekcije osobnih dokumenata prema državi izdavanja
Skeniranje osobnih dokumenata

Slika 2: Primjer integracije s programom Notaio – očitavanje i automatsko popunjavanje podataka o stranki


Slika 3: Primjer integracije s programom Notaio – moguć je naknadni ispis preslike osobnog dokumenta