AvISO – rješenje za uvođenje i održavanje ISO standarda

AvISO je inovativna web aplikacija koja organizacijama olakšava uvođenje ISO standarda kao i pripremu za interne, nadzorne i recertifikacijske audite. Podržava upravljanje dokumentacijom svih relevantnih sustava upravljanja od kojih izdvajamo slijedeće norme:

 • ISO 9001 - Sustav upravljanja kvalitetom
 • ISO 14001 - Sustav upravljanja okolišem
 • ISO 27001 – Sustav upravljanja informacijskom sigurnosti
 • ISO 20000 - Sustav upravljanja IT uslugama

Uvođenje aplikacije je brzo i jednostavno, a web pristup aplikaciji omogućuje neovisnost o lokaciji, broju korisnika i vrsti uređaja (PC, laptop, tablet). Aplikacija je prilagodljiva u ovisnosti o specifičnim potrebama korisnika.

AvISO je razvijan zajedno s uglednim ISO konzultantima, a radi se o alatu koji je uvelike pomogao i naše certificiranje po ISO normama: 27000 i 20000.

AvISO karakterizira intuitivan i visoko razrađen sustav upravljanja zadacima, dodjeljivanje verzija dokumenata, velik broj predložaka uz opciju dodavanja novih, upravljanje ovlastima ovisno o ulogama unutar organizacije, mogućnost kreiranja neograničenog broja izvještaja i pregleda, kreiranje ponuda i izdavanje računa…Sustav upravljanja zadacima pruža mogućnost pridruživanja novčane vrijednosti pojedinim zadacima (ticket)  uz pripadajući detaljan izvještaj s rezultatom potencijalnog financijskog rezultata.Slika 1: Početni ekran s pregledom zadnjih aktivnosti


Primjeri podrške ISO sustavima upravljanja kroz aplikaciju AvISO:

 • Omogućeno upravljanje dokumentiranim procedurama i zapisima uz dodjeljivanje pripadajuće verzije dokumenta,
 • Dostupnost i transparentnost Politika svim zaposlenicima tvrtke,
 • Izvještavanje uprave o performansama sustava upravljanja,
 • Upravljanje resursima,
 • Praćenje ispunjenja i realizacije postavljenih ciljeva,
 • Evidentiranje rezultata audita,
 • Evidentiranje povratnih informacija od klijenata,
 • Kreiranje ocjene dobavljača,
 • Analiza rezultata ankete o zadovoljstvu korisnika,
 • Praćenje statusa preventivnih i korektivnih aktivnosti,
 • Praćenje izvršavanja preporuka poboljšanja,
 • Definiranje plana edukacije,
 • Održavanje zapisa o izobrazbi, osposobljavanju, vještinama i iskustvu zaposlenika,
 • Planiranje, verifikacija i validacija projektiranja i razvoja proizvoda,
 • Upravljanje promjenama,
 • Upravljanje incidentima i nesukladnostima,
 • Kreiranje popisa i vrednovanje imovine,
 • Mogućnost obrade i procjene rizika,
 • Ispis rezidualnih rizika,
 • Zapisi o osvješćivanju i kontinuiranom poboljšavanju sustava upravljanja,
 • Upravljanje budžetom,
 • Upravljanje problemima,
 • Kreiranje baze znanja s povezanim Poznatim greškama,
 • Kreiranje i upravljanje bazom konfiguracijskih komponenti.

Prilagođeni obrasci zapisa

Slika 2: Velik broj preddefiniranih vrsta zapisa


Prednosti uvođenja za organizaciju:

 • smanjenje troškova i vremena implementacije ISO standarda,
 • olakšana kontrola i ažuriranje ISO dokumentacije,
 • jednostavnija provedba internih audita i audita certifikacijske kuće,
 • veća produktivnost praćena utroškom vremena za pojedini zadatak,
 • bolja kvaliteta rada uz lakše određivanje prioriteta,
 • centralizirana evidencija ljudskih, informacijskih i tehničkih resursa,
 • olakšana koordinacija aktivnosti popraćena delegiranjem zadataka i raspodjelom poslova,
 • transparentnost zapisa i informacija,
 • povećanje zadovoljstva klijenata kontinuiranim praćenjem i obavještavanjem klijenta o statusu rješavanja njegovog zahtjeva za uslugom,
 • smanjenje rizika poslovanja korištenjem mogućnosti procjene i obrade rizika.
Preuzmite letak (pdf)