Podrška

Tehnička i korisnička podrška korisnicima naših usluga i programa organizirana je na najvišem nivou, kroz različite komunikacijske kanale (telefon, fax, web, e-mail, udaljeni računalni pristup).
Naš Help desk redovno radi svakim radnim danom od 7-16h, a moguće je ugovoriti i podršku razine 24/7. U slučaju nemogućnosti rješavanja problema s naše lokacije, podrška obuhvaća urgentni dolazak naših tehničara na vašu lokaciju.

Help desk: 
telefon: +385(0)44/681-118,
e-mail: podrska@omniaspect.hr,
     podrska@notaio.rs
radno vrijeme: 7-16h
Help desk je dostupan za ugovorene korisnike


Download AnyDesk