ISO sustavi upravljanjaOmni Aspect d.o.o. je certificiran i posluje u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001 sustav upravljanja kvalitetom, ISO 27001 sustav upravljanja informacijskom sigurnosti te ISO 20000 sustav upravljanja IT uslugama.

Usmjerenost na potrebe i očekivanja kupca i zadovoljstvo kupca ostvarenom suradnjom su jedne od najvažnijih vrijednosti prema kojima Omni Aspect mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost.

Svjesna važnosti takvog pristupa, uprava iskazuje svoju trajnu težnju postizanju sljedećih trajnih vrijednosti:

  • Osigurati ćemo kvalitetu naših proizvoda i usluga, njihovu usklađenost s zahtjevima i praćenje zadovoljstva kupaca
  • Postaviti i održavati visoke etičke norme u odnosima s zaposlenicima i kupcima
  • Angažirati stručno i ambiciozno osoblje i održavati i unaprjeđivati ugodnu, poticajnu i produktivnu radnu okolinu, osiguravati mogućnost i stvarati obvezu stalnog stručnog i osobnog usavršavanja te primjeren životni standard
  • Primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001
  • Naša nastojanja i aktivnosti imaju za cilj proširiti bazu zadovoljnih kupaca, a tvrtku pozicionirati visoko među lokalnim proizvođačima softvera u Hrvatskoj

Povelja kvalitete

OmniAspect d.o.o.
je dobitnik povelje za poticanje i primjenu kvalitete u hrvatskom gospodarstvu za 2011. godinu. Povelju Hrvatsko društvo za kvalitetu dodjeljuje tvrtkama i pojedincima zaslužnim za promicanje ideje kvalitete na našim prostorima.

Kodeks etike u poslovanju (HGK)

Omni Aspect kao potpisnik Kodeksa etike u poslovanju prihvaća obvezu djelovanja u skladu s načelima odgovornosti, istinitosti, učinkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj vjeri i poštovanja dobrih poslovnih običaja prema poslovnim partnerima, poslovnom i društvenom okruženju te vlastitim zaposlenicima.
Tekst Kodeksa etike u poslovanju možete pogledati ovdje.
Popis tvrtki potpisnica Kodeksa etike u poslovanju možete pogledati ovdje.