Kao tvrtka s referencama na uspješno apliciranim i odobrenim EU projektima, nudimo suradnju svim zainteresiranim akademskim i poslovnim subjektima iz Hrvatske i drugih EU zemalja, na zajedničkim nastupima u projektima vezanim uz EU fondove.

Naše reference vezane uz EU projekte:

Naziv projekta:  Računalni asistent za podršku pri unosu teksta osobama s jezičnim  poremećajima 

Nositelj projekta:

Partner:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Sveučilište u Zagrebu

Omni Aspect d.o.o.  

Poziv: Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije
Operativni program: Regionalna konkurentnost
Prioritetna os: 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
Mjera: 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije
Sufinanciranje: Europski fond za regionalni razvoj
Ukupni iznos projekta: 2.361.178,13 HRK
Sufinanciranje EU-a: 1.601.473,28 HRK
Provedba: 18 mjeseci ( listopad 2014. – veljača 2016.)
Kontakt osoba: Renata Kokot, Konzultant za poslovna rješenja


Računalni asistent za podršku pri unosu teksta osobama s jezičnim poremećajima


Ovaj projekt proizlazi iz dvaju istraživačkih problema; kako olakšati unos pisanog teksta kod osoba s jezičnim poremećajima te kako akumulirano znanje utemeljeno na empirijskim dokazima na znanstvenim učilištima učiniti društveno dostupnim s ciljem osiguravanja i jačanja jednakih mogućnosti za sve dionike društva.

Ciljne skupine ovog projekta su djeca s posebnim jezičnim teškoćama čija je zastupljenost u općoj populaciji oko 7%, djeca i odrasli s disleksijom čija je zastupljenost oko 8% te osobe s afazijom, odnosno osobe s neurogenim stečenim jezičnim poremećajem čija je zastupljenost 0,3% s pojavnošću od 15% u populaciji radno aktivnog stanovništva mlađeg od 60 godina. 

Cilj ovog projekta je razviti računalnu aplikaciju koja će osobama s posebnim jezičnim teškoćama, disleksijom i afazijom, omogućiti lakši, brži i točniji unos teksta te tako pospješiti njihovu proizvodnju pisanog jezika, jednu od prepreka u oslobađanju njihovih osobnih potencijala u obrazovanju i na tržištu rada. Jedinstven znanstveni pristup dvaju područja; logopedije i računalne lingvistike, poduprijet partnerom iz privatnog sektora omogućava razvoj proizvoda temeljenog na naprednim jezičnim tehnologijama, kakav trenutno ne postoji na hrvatskom i regionalnom tržištu.

Omni Aspect d.o.o. kao partner na projektu sudjeluje u Aktivnosti 3. Razvoj mrežne aplikacije te ima za cilj oblikovanje mrežne aplikacije za pomoć pri pisanju osoba s jezičnim poremećajima.  Oblikovanje mrežne aplikacije za pomoć pri pisanju osobama s jezičnim teškoćama temelji se na razvijenim jezičnim tehnologijama, oblikujući interaktivno sučelje koje omogućava krajnjem korisniku njihovu uporabu. Sučelje će biti razvijeno kao mrežna aplikacija zbog toga što takav način pristupa omogućuje bolju iskoristivost izvedbeno zahtjevnih jezičnih tehnologija. Tijekom upisa teksta u sučelje aplikacije, korisniku su na raspolaganju tri vrste informacije : 
  1. o pogreškama u tekstu, 
  2. o mogućim zamjenama pogrešnih riječi, te 
  3. predviđanja riječi koje slijede i koje se u tekst mogu uvrstiti odabirom, time se izbjegava upisivanje teksta. 
Ulazni parametri za ispunjenje ovog cilja rezultati su dobiveni provedbom aktivnosti nabrojanih u procesu razvoja jezičnih tehnologija za predviđanje i ispravak pogrešaka u pisanom jeziku osoba s jezičnim teškoćama te naputci za oblikovanje polja tekstualnog unosa. Kako je pristup mrežnim aplikacijama danas dostupan na više načina, razviti će se četiri inačice programa (jedna za uporabu preko mrežnih stranica te mobilne aplikacije za tri mobilne platforme - iOS, Android te Windows Phone 8). 

                                                                                                                                                   

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Omni Aspect d.o.o.